Analiza prodaje opreme za brijanje na srpskom tržištu

Najzastupljeniji su brijači i žileti koji su nanamenjeni osobama muškog pola, sa količinskim udelom većim od 50 odsto. Brijači i žileti nanamenjeni osobama ženskog pola zauzimaju svega nešto više od 10 odsto ukupne prodaje, dok ostatak prodaje predstavljaju proizvodi bez jasno definisanane ciljne grupe.

Kako početi sa klasičnim brijanjem

Rešio sam da započnem seriju tekstova sa radnim naslovom Kako početi … i evo da pokušam da pomognem svima koji žele da se upuste u ovu “avanturu”. Upavo je to avantura jer je klasično brijanje ili u bukvalnom prevodu sa engleskog (wet shawing) mokro brijanje, postalo nestandardni način brijanja.

Palmira sapokrem za brijanje – Albus Novi Sad

Proizvođač: Albus a.d., Novi Sad Krem Sapun omugućuje lako i temeljno brijanje i najjačih brada, a  koža postaje glatka i meka.Palmira Sapokrem za brijanje: Pakovanje: 65ml u tubi. Sastav: Stearic
…read more

Domaći proizvodi za brijanje (Ex-YU)

Ovde želim da napravimo listu sa svim domaćim proizvodima (Ex-Yu). Detaljni prikazi proizvoda ne bi trebal0 ovde da se vode, jel je zaista samo lista sa ciljem davanja pregleda domaćih proizvoda.